SYAL Mezunları Derneği

Burs ve Yardım Komitesi

1-Gül Babacan'98
2-Umut Kırtıl'95
3-Esen Tunç'96
4-Selen Çakmak'97
5-Yasemin Budak Çam'97

Mezun ve Okul Etkinlikleri Komitesi

1-Uğur Erkan'95
2-Tezcan Çetintaş'93
3-Aydın Bırık'98
4-Mehmet Ali Akça'99
5-Benan Aksiner'16

Tanıtım ve İletişim Komitesi

1-Ayça İmrek Çolak'01
2-Eralp Şayakçı'00
3-İrem Salgıncı'09
4-Esra Karakoç'99
5-Yiğit Babacan'06

Gelir Getirici Faaliyetler Komitesi

1-Ercan Sürenkök'01
2-Şive Başoğlu'02
3-Canan Atakan'01
4-Ayça Şentürk'02
5-Emrah Küçükakça'05