SYAL Mezunları Derneği
Başkan

Sedef SEVER YAVUZ

Başkan Yardımcısı

Gül BABACAN

Sekreter

İrem SALGINCI

Sayman

Ercan SÜRENKÖK

Üyeler

Uğur ERKAN
Eralp ŞAYAKÇI
Ayça İMREK ÇOLAK