Yönetim Kurulu

Başkan
Sedef SEVER YAVUZ
Başkan Yardımcısı
Gül BABACAN
SEKRETER
İrem SALGINCI
SAYMAN
Ercan SÜRENKÖK
ÜYELER
Uğur ERKAN
Eralp ŞAYAKÇI
Ayça İMREK ÇOLAK