YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Başkan
Umut KIRTIL
Başkan Yardımcısı
Gül BABACAN
SEKRETER
Uğur ERKAN
SAYMAN
Serkan SAYAN
ÜYELER
Ayça ŞENTÜRK
Esra KOCABAŞ
Orhan Berkin BİZSAN